Privacy verklaring CloudAdvies

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Op de website van CloudAdvies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dat verband kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd . Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

Ook kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CloudAdvies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan CloudAdvies hebt verstrekt. Wij kunnen dan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

Gebruik van persoonsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CloudAdvies gebruikt deze informatie ook om de werking van haar website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door CloudAdvies niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door CloudAdvies alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics  

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, door middel van cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. CloudAdvies heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen berichten via social media

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes bevatten cookies.

Leest u de privacyverklaring van LinkedInTwitter en van Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code. Ook hier heeft CloudAdvies geen invloed op. Wij hebben aan Linkedin, Twitter en Facebook ook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief

CloudAdvies biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar CloudAdvies sturen door middel van onze contactpagina. CloudAdvies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser

Bescherming van uw gegevens

CloudAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar en professioneel  beveiligd hosting platform om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Aanpassen privacyverklaring

CloudAdvies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Vragen?

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of over uw privacy, kunt u contact met ons door middel van onze contactpagina.