Over ons

CloudAdvies is in 2009 opgericht vanuit een Universitaire studie naar de economische implicaties van cloudcomputing. De missie van CloudAdvies is om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe vorm van informatisering. Door het bieden van kennis intensieve diensten is CloudAdvies in staat organisaties over te zetten naar de volgende belangrijke ontwikkelfase van informatisering.

Als grondslag voor de werkzaamheden heeft CloudAdvies met de wereld leidende leveranciers overeenkomsten afgesloten. Daarnaast ontwikkelt CloudAdvies cloud producten die zij op de mondiale markt aan biedt.

Onze visie

De mondiale markt verandert door de informatisering snel. Bedrijven worden steeds meer genoodzaakt om middels een heldere strategie keuzes te maken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast veranderen de voorzieningen in de maatschappij ook steeds sneller. Dit vereist van bedrijven niet alleen een heldere maar ook een adaptieve bedrijfsvoering. Juist een goede en efficiƫnte informatie huishouding is hierbij voor bedrijven van levensbelang.

CloudAdvies combineert haar financieel, juridische en economische kennis met het op juiste manier inrichten van deze bedrijfsinformatie huishouding. Wij opereren als een kennis intensieve dienstverlener met vergaande partnerships met wereldleidende aanbieders.