JDLFinancialservices is een organisatie die zich op basis van haar jarenlange ervaring bij multinationals haar financieel en organisatorische ondersteuning richt op het MKB. Om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn heeft het bedrijf besloten om haar capaciteit van dienst verlening te vergroten door te kiezen voor een hoge mate van automatisering. Hiervoor heeft JDLfinancialservices, na een diepgaande analyse gecombineerd met advies van Cloudadvies, gekozen voor het Cloudcomputing product Zoho CRM. Uitgangspunt hierbij was dat deze oplossing om moest kunnen gaan met een uitgebreide structuur van diverse email domeinen en adressen zonder dat een groot aantal noodzakelijke licenties was. Om dit mogelijk te maken heeft CloudAdvies naast het leveren van de noodzakelijke ondersteuning en training een speciale WEB App ontwikkelt. Deze Web app clustert de email van verschillende email adressen en domeinen en stuurt deze door naar het Zoho CRM. Tevens zijn de mogelijkheden binnen het CRM optimaal gebruikt om ook de verzonden email van de verschillende email adressen en domeinen binnen het CRM op te slaan. Deze Web app komt binnenkort als standaard oplossing op de markt middels de website van Cloudadvies.