Teneinde het milieu zo veel mogelijk te sparen heeft Cloudadvies besloten over te stappen op energie zuinig vervoer. De Volkswagen UP in de Blue Motion uitvoering biedt een uitstekend comfortabel alternatief waarbij de mobiliteits mogelijkheden die nodig zijn om de klanten van Cloudadvies goed van dienst te zijn gewaarborgd blijft. De Volkswagen UP is onlangs geleverd door Hoogenboom automobiel bedrijven.